Zamknij
Raporty

Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach

Dorota Chruściel

Nie ma wątpliwości, że skuteczne zarządzanie kryzysowe pozwala zmniejszyć ryzyko zaistnienia kryzysu oraz zniwelować jego negatywne skutki. Pojawienie się kryzysu ma znaczący wpływ głównie na wizerunek przedsiębiorstwa i w rezultacie na jego wartość i pozycję rynkową.

Szczególnie dziś ważne jest przygotowanie do sytuacji kryzysowej, kiedy każda firma, nawet najlepiej zarządzana, jest narażona na jej pojawienie się w mediach w negatywnym kontekście. Pomimo, iż nie można przewidzieć wszystkich negatywnych zdarzeń, z jakimi może spotkać się przedsiębiorstwo, możliwe i potrzebne jest podjęcie działań przygotowawczych oraz stworzenie mechanizmów działania na wypadek typowych dla danej branży zagrożeń. Jednym z takich kroków jest powołanie sztabu antykryzysowego, który poprzez monitorowanie sytuacji w przedsiębiorstwie, a następnie odpowiednie, świadome i przemyślane działania przygotowane wcześniej ma szansę minimalizować skutki kryzysu lub nie dopuścić do jego wybuchu.

Przygotowując plan zarządzania kryzysowego, nie można zapominać o stworzeniu planu komunikacyjnego na wypadek różnych negatywnych zdarzeń, z jakimi może spotkać się firma. Taki plan określa nie tylko kanały komunikacji i osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji, ale także brzmienie kluczowych komunikatów, które muszą być spójne dla wszystkich jego odbiorców.

Stworzenie planu zarządzania w sytuacjach kryzysowych to warunek konieczny do utrzymania stabilnej pozycji firmy lub odbudowania jej wizerunku i zaufania do niej, gdy sytuacja kryzysowe już się pojawi. Wydaje się, iż zarządzanie kryzysowe powinno być nieodłącznym elementem strategii PR w każdym przedsiębiorstwie.

Pomysł na badanie zrodził się w związku z potrzebą wskazania przedsiębiorcom błędów, jakie popełniają, jeszcze zanim sytuacja kryzysowa zaistnieje. Niestety często się zdarza, iż zamiast odpowiednio wcześniej reagować przygotowując się na ewentualny kryzys, reagują wówczas, gdy zaistnieje, co nie tylko prowokuje dotkliwsze dla wizerunku skutki, ale również znacznie większe koszty, jakie firma musi ponieść, aby ten wizerunek ratować.

Badanie pozwoliło nam także ustalić, jak polskie przedsiębiorstwa postrzegają sam kryzys, jakie są – z ich doświadczenia – najczęstsze przyczyny kryzysów i jak często przez takie sytuacje przechodzą. Wspólnym mianownikiem wszystkich pytań i całego badania było ustalenie, jaka jest świadomość i gotowość działających w naszym kraju firm w zakresie stawiania czoła sytuacjom kryzysowym.

Ogólne wnioski z badania

Co roku amerykański Institute for Crisis Management publikuje raport na temat sytuacji kryzysowych występujących na rynku USA. Niezmiennie od wielu lat podstawowy wniosek wypływający z tych badań jest taki sam – zdecydowana większość kryzysów za Oceanem, bo ok. 80 proc., wywoływana jest przez czynniki znajdujące się wewnątrz firm i instytucji. Są to przede wszystkim przyczyny wynikające ze sposobu, w jaki zarządza się firmą lub też mające swe źródło w zachowaniach i działaniach pracowników.

Pionierskie polskie badanie dotyczące kryzysów naszych przedsiębiorstw pokazało inną rzeczywistość gospodarczo-medialną. Większość zbadanych firm wskazało na zewnętrzne źródła kryzysu, z których najczęstsze to:

  • nieprawidłowe, nieprawdziwe lub po prostu niekorzystne informacje ukazujące się w mediach,
  • niekorzystne decyzje władz,
  • problemy wywołane przez partnerów biznesowych.

Takie wyniki badania wskazywać mogą, że:

  • polska sytuacja gospodarcza nadal nie jest stabilna i dla przedsiębiorców więcej zagrożeń generuje otoczenie zewnętrzne (zależność od skomplikowanych przepisów i często nieracjonalnych decyzji władz regulacyjnych, niestabilność partnerów biznesowych), niż sam sposób prowadzenia biznesu. 
  • wciąż nie ma wzajemnego zrozumienia pomiędzy światem biznesu, a środowiskiem mediów;
    - polskim mediom łatwiej jest formułować oskarżenia wobec firm i instytucji, bo w praktyce nie funkcjonują sankcje za podawanie niesprawdzonych informacji (mniej dojrzałe środowisko medialne, niż w USA) – to z jednej strony
    - a z drugiej – polscy przedsiębiorcy wciąż z trudem przyswajają sobie świadomość, że media często są jedynie kanałem, platformą do wypływania negatywnych informacji, które wygenerowane są przez niewłaściwe działania samych firm i instytucji. Nie zrozumieli jeszcze, że media mają prawo, a nawet obowiązek do patrzenia na ręce osobom mającym władzę nie tylko polityczną, ale i gospodarczą. 
  • polscy przedsiębiorcy chętniej, niż amerykańscy szukają winnych swych kłopotów wśród innych osób lub podmiotów, niż we własnych działaniach. Jeśli tak jest, to bardziej świadomi jak prowadzić interesy są Amerykanie, bo oznaczałoby to, że lepiej rozumieją starą prawdę, iż najbardziej skuteczne jest uczenie się na własnych błędach, o ile potrafi się do nich przyznać.

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Dorota Chruściel

Ostatnie artykuły tego autoraPostrzeganie i odbiór mediów przez nastolatków

Świadomy odbiór mediów to klucz do zrozumienia współczesnego świata. Do szkół gimnazjalnych trafił właśnie program edukacji ...

W T-Mobile wystarczy zadzwonić raz, by załatwić sprawę – nowa kampania reklamowa T-Mobile dla Firm

T-Mobile startuje z kampanią reklamową skierowaną do przedsiębiorców. Tym razem w roli głównej występuje Bogusław Linda. ...

NO-SPA już na Instagramie i Pintereście!

NO-SPA® dociera do swojej grupy docelowej nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych środków przekazu. Z uwagi, iż ...

Superpolisa.pl promuje ubezpieczenia kilkunastu towarzystw

Superpolisa.pl promuje ubezpieczenia kilkunastu towarzystw

Ruszyła kampania reklamowa Superpolisa.pl, platformy sprzedaży ubezpieczeń kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnej w trzech kanałach: internet, call ...