Zamknij
Wywiady

PR bez planu

Anna Mikołajczyk-Kłębek, 0000-00-00 00:00:00

- Większość polskich samorządów stosuje public relations w sposób doraźny, czyli w związku z bieżącymi potrzebami. Niezwykle rzadko są tworzone w urzędach długookresowe programy lub strategie z zakresu komunikacji bądź PR - wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Rafała Przecha.

Jak podkreśla autor badań, działania public relations są powszechnie stosowane w urzędach samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Gminy pozostają w tej dziedzinie w tyle. - W urzędach samorządowych, działania public relations, powinny być oparte na modelach informowania opinii publicznej i symetrycznej komunikacji dwustronnej - uważa Rafał Przech.

Anna Mikołajczyk-Kłębek: Czy urzędom samorządowym potrzebne są działania public relations?

Rafał Przech: Jestem przekonany, że tak. Wynika to po pierwsze z potrzeby budowania zrozumienia między władzami samorządowymi i mieszkańcami. Bez zaufania społecznego trudno jest bowiem sprawnie realizować przedsięwzięcia istotne dla rozwoju lokalnego, które wiążą się często ze znaczącymi nakładami finansowymi lub wymagają podjęcia trudnych decyzji. Po drugie, samorządy potrzebują public relations dla zbudowania tożsamości i wizerunku gminy, powiatu lub województwa, wyróżniających je spośród innych jednostek. Realizacja tego zadania jedynie poprzez reklamę nie przynosi zadowalających i trwałych efektów. Dlatego należy więcej uwagi poświęcić działaniom PR, które oczywiście powinny być zintegrowane z innymi formami komunikacji.

Jaki jest PR polskich urzędów marszałkowskich, powiatów i gmin?


- Odpowiedzi na to pytanie mogę udzielić na podstawie wyników badania ankietowego, które przeprowadziłem w sierpniu i wrześniu tego roku. Uzyskałem dane z 75 urzędów samorządowych z czterech województw*. Z badania wynika, że większość polskich samorządów stosuje public relations w sposób doraźny, czyli w związku z bieżącymi potrzebami. Niezwykle rzadko są tworzone w urzędach długookresowe programy lub strategie z zakresu komunikacji bądź PR. Opracowuje je jedynie ok. 8 proc. urzędów samorządowych.

Podobnie wygląda sprawa badań, dotyczących wizerunku lub komunikacji. Zleca je lub samodzielnie przeprowadza tylko ok. 15 proc. samorządów. Należy jednak zauważyć, że wyjątkiem w tym przypadku są urzędy miast na prawach powiatu, ponieważ prowadzenie takich badań potwierdziło aż 5 z 6 ankietowanych jednostek tego typu. Zadowalające wnioski daje analiza odpowiedzi, dotyczących celów działań PR. Można je przyporządkować najczęściej, według klasyfikacji J. E. Gruniga i T. Hunta, do modeli informowania opinii publicznej oraz symetrycznej komunikacji dwustronnej. Ankietowani rzadziej natomiast wskazywali cele działań PR, zgodne z założeniami asymetrycznej, jednostronnej komunikacji lub modelu publicity.

Czy są regiony, które bardziej dbają o swoją promocję?

- W badaniu skupiłem się na public relations, więc trudno byłoby mi na tej podstawie oceniać wszystkie działania promocyjne samorządów. Generalnie prowadzenie działań PR potwierdziły wszystkie spośród ankietowanych urzędów marszałkowskich, urzędów miast na prawach powiatu i starostw powiatowych. Świadczy to, że działania public relations są powszechnie stosowane w urzędach samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Jedynie w grupie urzędów gmin wystąpiły różnice w stosunku do pozostałych jednostek. Prowadzenie działań PR potwierdziło tylko 24 z 52 urzędów (46 proc.). Interesujące spostrzeżenia daje porównanie podejścia do PR urzędów gmin w poszczególnych regionach. W województwach: łódzkim, mazowieckim i śląskim proporcje między urzędami gmin prowadzącymi i nieprowadzącymi działania public relations są równe. Natomiast w województwie podkarpackim 8 z 12 jednostek odpowiedziało negatywnie (ok. 66 proc.). Dowodzi to, ze w regionach bardziej rozwiniętych gospodarczo i zurbanizowanych PR w urzędach gmin jest częściej stosowany.

Jakie działania PR najczęściej podejmują urzędy powiatowe i gminne?

- Według danych szacunkowych ankietowani najczęściej wskazywali, że prowadzą działania public relations poprzez kontakty z mediami oraz za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej. Wiele urzędów stwierdzało, że wydaje lub zamawia wydawnictwa promocyjno-informacyjne. Za formę public relations urzędy uznawały również często organizowanie spotkań, m.in. zebrań przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami, a także przygotowywanie różnych imprez lub udział w nich. Niektóre jednostki deklarowały, że w ramach PR wydają gazetę lub biuletyn lokalny. Wskazywano także niekiedy jako działanie PR podwyższanie jakości obsługi klienta.

Jeden z urzędów gmin obrazowo przedstawił lokalny sposób komunikacji, stwierdzając, że: Informacje do mieszkańców w formie „kuli” są przekazywane przez sołtysów. Większość działań PR mieści się w zakresie media relations lub PR zewnętrznego, skierowanego do mieszkańców lub bardziej odległego otoczenia jednostki. Niewielki odsetek działań public relations jest adresowany do pracowników urzędów.
 

Strona 1 z 2 1 2 »

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Anna Mikołajczyk-Kłębek

Ostatnie artykuły tego autoraJanusz Malinowski: Marka dla samorządu

W Polsce trwa „boom” na kreowanie wizerunku miast. Większość urzędów utworzyła biura promocji i prześciga się ...

W T-Mobile wystarczy zadzwonić raz, by załatwić sprawę – nowa kampania reklamowa T-Mobile dla Firm

T-Mobile startuje z kampanią reklamową skierowaną do przedsiębiorców. Tym razem w roli głównej występuje Bogusław Linda. ...

NO-SPA już na Instagramie i Pintereście!

NO-SPA® dociera do swojej grupy docelowej nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych środków przekazu. Z uwagi, iż ...

Superpolisa.pl promuje ubezpieczenia kilkunastu towarzystw

Superpolisa.pl promuje ubezpieczenia kilkunastu towarzystw

Ruszyła kampania reklamowa Superpolisa.pl, platformy sprzedaży ubezpieczeń kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnej w trzech kanałach: internet, call ...